O FIRMIE  
         Realizujemy projekty, których celem jest podniesienie jakości życia ludzi, poprzez stosowanie nowoczesnych technologii ograniczających negatywny wpływ odpadów na środowisko, poprzez nadawanie odpadom nowych walorów użyteczności.

         Oferujemy obiekty pod "klucz", projektujemy i nadzorujemy realizacje linii technologicznych recyklingu odpadów w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi partnerami.

         W fachowym gronie specjalistów we współpracy z Klientem, opracowujemy optymalne technologicznie i oszczędne eksploatacyjnie rozwiązania procesów segregacji, oczyszczania i ograniczania objętości odpadów komunalnych, przemysłowych i surowcowych; skuteczne technologie unieszkodliwiania biomasy w procesie kompostowania.